Site Navigation
Home
Forum dyskusyjne
Materiały tekstowe
Materiały dźwiękowe
Materiały filmowe
Materiały fotograficzne
Statystyki

 

 

Godło PRL

WRON - Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego - organ administrujący Polską w czasie stanu wojennego. Powstała w nocy 12/13 grudnia 1981, a rozwiązana została 22 lipca 1983. Kierowana przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego WRON miała charakter pozakonstytucyjny, posiadała cechy junty wojskowej.

Polacy obraźliwie określali ten organ WRON-ą. Niektórym kojarzyło się to z określeniem niemieckiego orła z okresu II wojny światowej, również nazywanym "wroną". Powstało również kilka pogardliwych piosenek o WRON, takich jak "Zielona WRONa", "To nic, że kraczą WRONy", napisanych przez członków "Solidarności"

W 2006 roku członkowie WRON zostali oskarżeni przez prokuratorów z Instytutu Pamięci Narodowej o popełnienie zbrodni komunistycznej, polegającej na kierowaniu zorganizowanym związkiem przestępczym o charakterze zbrojnym.

Skład WRON

 • gen. armii Wojciech Jaruzelski (I sekretarz PZPR, premier rządu PRL, minister obrony narodowej)
 • admirał Ludwik Janczyszyn - dowódca Marynarki Wojennej
 • gen. broni Eugeniusz Molczyk - główny inspektor szkolenia, wiceminister obrony narodowej
 • gen. broni Florian Siwicki - szef Sztabu Generalnego WP, wiceminister obrony narodowej
 • gen. broni Tadeusz Tuczapski - główny inspektor obrony terytorialnej, wiceminister obrony narodowej
 • gen. dyw. Józef Baryła - szef Głównego Zarządu Politycznego WP, wiceminister obrony narodowej
 • gen. dyw. Tadeusz Hupałowski - minister administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska
 • gen. dyw. Czesław Kiszczak - minister spraw wewnętrznych
 • gen. dyw. Tadeusz Krepski - dowódca Wojsk Lotniczych
 • gen. dyw. Longin Łozowicki - dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
 • gen. dyw. Włodzimierz Oliwa - dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego
 • gen. dyw. Czesław Piotrowski - minister górnictwa i energetyki
 • gen. dyw. Henryk Rapacewicz - dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego
 • gen. dyw. Józef Użycki - dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego
 • gen. dyw. Zygmunt Zieliński - sekretarz WRON, szef Departamentu Kadr MON
 • gen. bryg. Michał Janiszewski - szef Urzędu Rady Ministrów
 • gen. bryg. Jerzy Jarosz - dowódca 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej
 • płk Tadeusz Makarewicz
 • płk Kazimierz Garbacik
 • płk Roman Leś
 • ppłk Mirosław Hermaszewski
 • ppłk Jerzy Włosiński

Powrót, do początku strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reklama

 

 

 

Polecane strony

 

Video-Filmowanie

 

 

Kontakt

 

e-mail

 

>> Formularz kontaktowy <<

 

Copyright © Jan Dąbrowski 2008

designed by Jan Dąbrowski 2008

superior paper . rush essay